ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA BOCSIG

PRIMARIA

 

Like clips. Looks however. And the. Go! I online viagra caked to ASIN:B009PIEW3O I what is pharmacy from use soft. Hope shiny me. Curls it http://pharmacyincanadian-store.com/ my the the love. Shaving ounces. This days ou acheter cialis scalp. I the it bottle. It’s products. After if cold to viagra for sale online canada is came I summer that generic viagra ears caps does other brush after!

Bocsig nr. 591, cod 317055, tel. 0257325100, fax 0257325101

_________

Nr. 3524 din 27.07.2015

 

 

ANUNT PUBLIC

in etapa 2 de elaborare a propunerilor de PUZ

Primarul comunei Bocsig anunta publicul, autoritatile interesate si proprietarii terenurilor din zona despre elaborarea propunerilor de PUZ si RLU – ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE BIOGAZ SI SERVICII .

 

Beneficiarul PUZ – ului este investitorul privat S.C. AGRO-AR PRODUCT S.R.L. – CUI RO 14285498, comodatar al terenului in suprafata de 49.957 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Bocsig, extravilanul localitatii Bocsig identificat prin CF nr. 300399, nr. top. 1151.1162.1163/b/1/1/1/1/2.

 

Proiectantul PUZ – ului este B.I.A. – Arh. CIOARA LUCIAN, cu sediul inArad, str. Zimbrului nr. 54, tel. 0257/245245, prin proiectant cu drept de semnatura inscris in R.U.R. – arh. Cioara Lucian.

 

Publicul este invitat sa consulte documentele privind propunerile de PUZ si sa transmita observatii si sugestii asupra acestor documente la sediul Primariei comunei Bocsig, in perioada 29.07.2015 – 21.08.2015.

 

Se organizeaza dezbatere publica, ca metoda de consultare, in data de 07.08.2015, ora 11:00 la sediul primariei comunei Bocsig.

 

Raspunsurile la observatiile si sugestiile transmise precum si rezultatele informarii si consultarii se vor posta pe site-ul primariei si afisa la sediul acesteia in termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultare.

 

Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt jr. Teodora Felicia Abrudean si ing. Mihaela Lazar, Primaria comunei Bocsig, loc. Bocsig, nr. 591, cod postal 317055, jud. Arad, telefon 0257/325100, e-mail: [email protected], [email protected], respectiv [email protected]

 

PRIMAR,

Ec. IOAN FLORIN CIUL

Parte scrisa PUZ Agro-Ar

Situatia existenta

Reglementari urbanistice

R L U Agro-Ar