Anunt intentie de elaborare PUZ

Anunt intentie de elaborare PUZ part2

Anunt dezbatere publica

Anunt elaborare propuneri de PUZ

ANUNT INTENTIE de elaborare PUZ afisare primarie si site

ANUNT DEZBATERE PUBLICA S.O

anunt-promavare-grad-si-bibliografie

raport-final-promovare-grad

anunt

anunt-examen-promovare

raport-final-promovare-grad

PROIECTUL DE BUGET LOCAL AL COMUNEI BOCSIG PE ANUL 2017(22.02.2017)

ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA BOCSIG

PRIMARIA

                          Bocsig nr. 591, cod 317055, tel. 0257325100, fax 0257325101___________

Nr. 1478 din 03.04.2017

ANUNT

in etapa 3 de aprobare P.U.Z. – transparenta decizionala

 

Primarul comunei Bocsig anunta ca incepand cu data de 05.04.2017 la sediul Primariei comunei Bocsig, jud. Arad, adresa Bocsig nr. 591 se poate consulta varianta finala a documentatiei P.U.Z. si R.L.U. ,,Platforma GPL si silozuri cereale”.Amplasamentul P.U.Z.: teritoriul administrativ al comunei Bocsig, extravilan, adiacent DN 79A  km 61+215 stanga, inscris in C.F. nr. 302877, nr. cad. 302877, nr. parcela LOT 1.Proiectantul PUZ–ului este S.C. ARHITECTONIC S.R.L., cu sediul in judetul Arad, localitatea Arad, strada Oituz, nr. 119a, ap. 2, prin proiectant cu drept de semnatura inscris in R.U.R. – arh. Doriana Balogh.Beneficiarul PUZ – ului este investitorul privat S.C. FERTILIA COMPANY S.R.L. – CUI RO 16057534, cu sediul in judetul Arad, comuna Bocsig, satul Bocsig FN.Documentatia P.U.Z. este completa, contine toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism si este completata cu cerintele si conditiile din avize.In termen de 30 zile calendaristice de la data prezentului anunt, se pot depune in scris, observatii, recomandari, sugestii si opinii privind documentatia, la registratura Primariei comunei Bocsig, jud. Arad.Raspunsurile la observatiile transmise se vor posta si afisa in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data prezentului anunt, pe site-ul propriu si la sediul Primariei comunei Bocsig, jud. Arad.Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt jr. Teodora Felicia Abrudean si ing. Mihaela Lazar, Primaria comunei Bocsig, loc. Bocsig, nr.  591, cod postal 317055, jud. Arad, telefon 0257/325100, e-mail: [email protected], [email protected], respectiv [email protected]

PRIMAR,

Ec. IOAN FLORIN CIUL

 

 

anunt licitatie selector

anunt concurs adm publ

anunt licitatie vanzare armasari

LISTA CANDITATILOR CONCURS ADMINISTRATOR PUBLIC

Lista Centralizatoarezultate proba scrisa pentru ocuparea postului de administrator public

REZULTAT PROBA SCRISA PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE ADM. PULIC AL COM. BOCSIG IN URMA CONTESTATIEI

Lista centralizatoare concurs adm. public

Rezultate obtinute la interviu pentru ocuparea postului de adm. public

Centralizator nominal privind rezultatul final in cadrul concursului de ocupare a postului de adm.publ

Anunt organizare concurs pentru ocuparea functiei de Guard'[

Centralizator selectia a dosarelor pentru ocuparea functiei de Guard in cadrul Primariei Comunei Bocsig

Anunt licitatie vanzare armasari 2

Centralizator rezultate proba finala

Centralizator rezultate proba practica

Centralizator rezultate interviu

ANUT CONCURS INSPECTOR CLASA I BIROUL FINANCIAR – CONTABIL

ERATA BIBLIOGRAFIE CONCURS

Lista candidati concurs

Raportul final al concursului

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Anunt prealabil privind afisarea publica a docum. tehnice ale cadastrului

ANUNT APIA