ROMANIA

JUDETUL ARAD

COMUNA BOCSIG

PRIMARIA

Bocsig nr. 591, cod 317055, tel. 0257325100, fax 0257325101_________

Nr. 420 din 02.02.2015

 

 

 

RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

cu privire la elaborarea P.U.Z. si R.L.U. aferent zona depozitare, productie biogaz si servicii

Etapa 1 – Etapa pregatitoare

 

Intocmit in temeiul Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism.

 

Obiect: informarea si consultarea publicului interesat privind anuntarea intentiei de elaborare a unui Plan Urbanistic zonal si a Regulamentului Local aferent pentru zona depozitare, productie biogaz si servicii.

 

Initiator: S.C. AGRO-AR PRODUCT S.R.L. – CUI R 14285498, cu sediul in judetul Arad, localitatea Ineu, strada Republicii, nr. 32, tel. 0745661955, comodatar al terenului in suprafata de 49.957 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Bocsig, extravilanul localitatii Bocsig identificat prin CF nr. 300399, nr. top. 1151.1162.1163/b/1/1/1/1/2.

 

Proiectant: B.I.A. – Arh. CIOARA LUCIAN

 

Procesul de informare si consultare a publicului s-a desfasurat in conformitate cu calendarul procesului stabilit in Documentul de planificare nr. 151 din 14.01.2015.

 

Primaria comunei Bocsig a eliberat Certificatul de urbanism nr. 1 din 05.01.2015 la solicitarea S.C. AGRO-AR PRODUCT S.R.L.

 

 1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si consulta publicul, inclusiv:

 

 1. Datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea solicitantului:

 

In data de 21.01.2015 orele10:00, a fost organizata o intalnire cu locuitorii din zona la sediul primariei comunei Bocsig.

Intalnirea publica s-a incheiat cu Procesul verbal nr. 237/21.01.2015.

 

 1. Continutul, datele de transmitere prin posta si numarul trimiterilor postale, inclusiv scrisori, invitatii la intalniri, buletine informative si alte publicatii:

 

Urmatorul anunt:

 

Primarul comunei Bocsig anunta publicul, autoritatile interesate si proprietarii terenurilor din zona despre intentia realizarii unui PUZ si RLU zona depozitare, productie biogaz si servicii de catre investitorul privat S.C. AGRO-AR PRODUCT S.R.L. – CUI R 14285498, comodatar al terenului in suprafata de 49.957 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Bocsig, extravilanul localitatii Bocsig identificat prin CF nr. 300399, nr. top. 1151.1162.1163/b/1/1/1/1/2.

 

Investitia propusa se realizeaza in domeniul agricol prin

construirea de silozuri pentru depozitarea cerealelor, unitati productie biogaz, anexe la exploatatii agricole.

 

Se organizeaza intalnire cu locuitorii din zona in data de 21.01.2015 ora 10:00, la sediul primariei comunei Bocsig.

 

Cei interesati vor trimite la Primaria comunei Bocsig observatii, comentarii sau semnalari cu privire la intentia de elaborare PUZ in termen de minimum 10 zile calendaristice, in perioada 15.01.2015 – 27.01.2015, iar raspunsurile la acestea se vor posta si afisa in maximum 10 zile calendaristice de la incheierea perioadei de consultare a publicului, in perioada 28.01.2015 – 06.02.2015 pe site-ul propriu www.bocsig.ro si la sediul primariei.

 

Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt Teodora Felicia Abrudean, adresa: Bocsig, nr. 591, cod postal 317055, jud. Arad, telefon 0733037757; 0257325100, e-mail [email protected]; [email protected] si Mihaiela Lazar, adresa: Bocsig, nr. 591, cod postal 317055, jud. Arad, telefon 0733037754; 0257325100, e-mail [email protected]; [email protected]

 

PRIMAR,

Ec. IOAN FLORIN CIUL

A fost publicat in data de 15.01.2015 simultan:

 • pe pagina proprie de internet www.bocsig.ro;
 • la panoul de afisaj amenajat in incinta Primariei Bocsig,conform proces verbal de afisare nr. 155/15.01.2015 ;
 • pe panou rezistent la intemperii in loc vizibil pe terenul care va fi reglementat prin P.U.Z. si R.L.U. aferent, conform proces verbal de afisare nr. 156/15.01.2015;
 • in ziarul ,,ZIARUL ARADUL”

 

 1. Localizarea rezidentilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit notificari, buletine informative sau alte materiale scrise:

Nu au fost identificate persoane fizice sau juridice si nici institutii publice care pot fi afectate de prevederile propuse.

 

 1. Numarul persoanelor care au participat la acest proces:

Nu s-a depus la Primaria comunei Bocsig nici o notificare, observatie, sesizare.

La intalnirea cu locuitorii din zona au fost prezenti proiectantul si beneficiarul PUZ-lui. Nu s-au prezentat alte persoane din partea locuitorilor.

 

 1. Un rezumat al problemelor, observatiilor si rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare, inclusiv:

 

 1. Modul in care solicitantul a rezolvat, intentioneaza sa rezolve sau se va ocupa de problemele, observatiile si rezervele exprimate de public:

– Nu au fost inregistrate observatii sau rezerve.

 

 1. Problemele, observatiile si rezervele pe care initiatorul planului de urbanism nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, impreuna cu motivatia acestui lucru:

– Nu este cazul.

 

 1. Orice alte informatii considerate necesare pentru a sustine preluarea sau nepreluarea propunerilor:

– Nu au fost inregistrate.

 

Prezentul Raport a fost intocmit in conformitate cu Regulamentul local al C.L. Bocsig, aprobat prin HCL nr. 25 / 18.03.2011 referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism.

 

Avand in vedere ca s-au parcurs procedurile prevazute de H.C.L. Bocsig nr. 25 din 18.03.2011 referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism, etapa 1 – etapa pregatitoare, de informare si consultare a publicului cu privire la documentatia P.U.Z. si R.L.U. aferent zona depozitare, productie biogaz si servicii, a fost finalizata si se va putea incepe elaborarea Studiului de Oportunitate in vederea emiterii avizului de oportunitate.

 

 

 

 

Primar,

Ec. Ioan Florin CIUL

 

 

Intocmit, persoane responsabile cu informarea populatiei

Abrudean Teodora _____________________

Lazar Mihaela _____________________