CENTRALIZATOR NOMINAL PRIVIND REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE URBANISM SI ACHIZITII PUBLICE