HOTARARI IANUARIE 2018

HOTARARI CONSILIUL LOCAL BOCSIG IANUARIE 2018

HOTARARI CONSILIUL LOCAL FEBRUARIE 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL  BOCSIG MARTIE 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL BOCSIG APRILIE 2018