HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOCSIG NOIEMBRIE 2018