HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BOCSIG OCTOMBRIE 2018