Bilant trim i

Bilant trim ii

Buget 2015

Plati restante

Progr invest

Proiect buget

Reg dat

Bilant 31.12.2014

Buget 2016

Proiect Buget

Propuneri Investitii 2016

Situatie Datorii

Situatie Financiara 31.12.2015

Situatie Financiara 31.12.2015 – 2

Documentatie de atribuiere a contractului de delagare a gestiunii serviciul de salubrizare(1)

Buget aprobat 2017-2020

Program investitii 2017

Proiect buget 2017-2020

Registrul datoriei publice

Situatie plati restante la 31.12.2016

Situatii financiare la 31.12.2016

Registrul datoriei publice

Situatie plati restante la 31.12.2017

Situatii financiare la 31.12.2017

Buget aprobat 2018

Proiect de buget 2018-2022

BUGET 2019

BUGET 2020

BUGET FINAL 2019

DATORIE PUBLICA

PLATI RESTANTE 2018

PLATI RESTANTE 2019

SIT FINANCIARE LA 31.03.2019

SITUATII FINANCIARE LA 30.06.2019

SITUATII FINANCIARE LA 30.09.2019

SIT FINANCIARE LA 31.12.2019

PROIECT BUGET