Lista centralizatoare cuprinzand rezultatele obtinute la proba scrisa a concursului de ocupare a postului de inspector de specialitate din cadrul Compartimentului de Urbanism si Achizitii Publice