a) STATUTUL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

b) REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

c) HOTARÂRILE AUTORITATII DELIBERATIVE

d) DISPOZITIILE AUTORITATII EXECUTIVE

e) DOCUMENTE SI INFORMATII FINANCIARE

f) ALTE DOCUMENTE