ANEXA NR.1 la Proiectul de Hotarare privind NR.33 din 18.04.2019 privind APROBAREA BUGETULUI LOCAL 2019