PROIECTUL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018