Raportul informarii si consultarii publicului cu privire la elaborarea P.U.Z si R.L.U. aferent „ZONA DEPOZITARE,PRODUCTIE BIOGAZ SI SERVICII -ETAPA 2