Autorizatii

Certificate de urbanism emise 2014

Lista AC emise 2013-2015

Lista CU emise 2013-2015

Lista  ac emise in ian. 2016

Lista avizelor de oport. emise 2015

Lista CU emise Ian. 2016

Autorizatii de construire emise in luna februarie 2016

Certificate de urbanism eliberate in luna februarie   2016

Lista CU emise in MAI 2016