Autorizatii

Certificate de urbanism emise 2014

Lista AC emise 2013-2015

Lista CU emise 2013-2015

Lista  ac emise in ian. 2016

Lista avizelor de oport. emise 2015

Lista CU emise Ian. 2016

Autorizatii de construire emise in luna februarie 2016

Certificate de urbanism eliberate in luna februarie   2016

Lista CU emise in MAI 2016

2018

7. Lista CU – August 2018 6. Lista CU – Iulie 2018 5. Lista CU – Iunie 2018 5. Lista AC – August 2018 4. Lista CU – Mai 2018 4. Lista AC – Mai 2018 3. Lista CU – Martie 2018 3. Lista AC – Aprilie 2018 2. Lista CU – Februarie 2018 2. Lista AC – Martie 2018 1. Lista CU – Ianuarie 2018 1. Lista AC – Ianuarie 2018

8. Lista CU – Septembrie 2018

10. Lista CU – Nov

9. Lista CU – Octombrie 2018

7. Lista AC – Decembrie 2018

6. Lista AC – Octombrie 2018

2019

Lista autorizațiilor de construire-desființare emise în anul 2019

Lista certificatelor de urbanism emise în anul 2019